ALICE NEUGEBAUEROVÁ
Pochází z Čelákovic. Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze. Zde vystudovala u profesora Zdenka Majznera obor propagační grafiky. Její práce je rozdělena do volné tvorby a užité počítačové grafiky. Zároveň se obě oblasti prolínají.

A jsou to kresby pastelem, ve kterých spatřuje příležitost, vyjádřit své postřehy a nálady. Ve svých obrazech vypráví, jak vzácná je každá chvíle, i když se zdá banální a všední. Každý obraz má svůj vnitřní příběh, který se odráží do všech ostatních. Náladu vytváří za pomocí světla a především valéry modře. Barva typická pro snílky a fantasty… symbolizující hloubku, dálku, volnost, klid, zdrženlivost, víru a touhu.

Alice Neugebauerová je již třetí v řadě výtvarníků svého rodu. Předci Rudolph a Joseph Neugebauer byli malíři. Joseph Neugebauer byl významným portrétistou Vídeňského dvora a jeho díla jsou zastoupena například ve sbírkách rodu Auerspergů na zámku Žleby.

Účastní se soutěží a výstav doma i v zahraničí, kde byla v oblasti grafiky mimo jiné oceněna mezinárodní porotou OSN v Mexico City. Její práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.

Civilním zaměstnáním je kreativní grafik. Věnuje se grafickým projektům, tvorbě plakátů, úpravě knih a časopisů, ilustracím a počítačové grafice. Žije a pracuje v Praze.